Előző rész

 

Kampány a két forduló között
 
 
 
Az MDF kampányújságjának 4. száma
 
            A 6. sz. Választókerületi Fórum c. kampánylap utolsó száma a két forduló (május 8 és május 29) között jelent meg (a korábbi számokról itt). A propagandaújság címlapján Raskó György mondott köszönetet a szavazatokért, és további támogatásra kérte a választókat, majd a KDNP felhívása volt olvasható (erről a következő alfejezetben).
           Raskó így fogalmazott Köszönöm című írásában: „Először is köszönetet mondok minden választómnak, aki május 8-án bizalmával megtisztelt, és szavazatával hozzásegített ahhoz, hogy a második fordulóba bejussak. Kérem Önöket, hogy május 29-én is erősítsenek meg szavazatukkal, hogy elnyerhessem Győr-Moson-Sopron megye 6. számú választókörzetének egyéni képviselői mandátumát”. Valójában azonban cikke célja az volt, hogy a jobboldali, sőt liberális szavazókat a demokrácia védelmére hivatkozva egységbe tömörítse: „Tudom, ez csak akkor lehetséges, ha a kisgazda pártok hívei és a KDNP népes szavazótábora is segítségemre siet. Bízom, hogy így lesz, mert a választókerületben a kereszténydemokrácia elveit és értékeit képviselő jelöltek együtt 43 %-ot értek el, ez az arány messze jobb az országosnál. Természetesen köszönettel veszem azon liberális gondolkodású választópolgárok szavazatait is, akik a többpárti demokrácia és a szociális piacgazdaság elkötelezett híveinek tartják magukat. A második forduló igazi tétje az, lesz-e valódi parlamenti demokrácia az elkövetkező 4 évben, vagy az ország visszatér a – remélhetőleg senki által nem kívánt – burkolt vagy nyílt egypárti uralomhoz”. Végezetül röviden választási programját ismertette: „A Parlamentben azon leszek, hogy a választókörzet gazdasági és infrastrukturális fejlődését a legjobb tudásommal segítsem. Emellett külön figyelmet kívánok fordítani a mezőgazdaságból élők életkörülményeinek javítására, a versenyképes mezőgazdasághoz szükséges feltételek maradéktalan megteremtésére”.
            Az MDF-es jelölt a 2. oldalon újfent a negatív kampány eszközéhez folyamodott, írásában az MSZP-t igyekszik befeketíteni. Cikkében a szocialistákat a hatalom művészeinek titulálja, és a választáson elért sikerük hátterét boncolgatja. Az MSZP szerinte elhitette, hogy a 40 éves szerepléséről 1990-ben kiállított rossz bizonyítványa ellenére ő az igazi szakértő párt, amely „az ország szekerét” egyenesbe tudja állítani.
            Ugyancsak Raskó egy harmadik oldalon megjelent cikkben a Fidesz szavazóit akarja magához édesgetni (erről alább). Végezetül a záróoldal a választás első fordulójának választókerületi eredményéről közöl egy táblázatot, olyan útmutatóval, hogy az „bizonyítéka lesz a jövőben annak, hol és hogyan váltotta magát le a magyar nép”.
 
 
Horváth Tivadar (KDNP) felhívása
 
            A KDNP első fordulóban kiesett képviselőjelöltje az MDF kampánylapjában május 15-i keltezéssel tette közzé felhívását, melyben a jobboldali pártok összefogására buzdít: „Ezúton is tisztelettel köszönöm mindenkinek, aki rám és a KDNP területi listájára adta szavazatát. Én személy szerint már nem vagyok érintett a további versenyben. A választások eddigi eredményének ismeretében felhívom támogatóinkat arra, hogy a május 29-i fordulóban is feltétlenül járuljanak az urnákhoz és adják le szavazataikat a nemzeti oldal még versenyben esélyes jelöltjére, Dr. Raskó Györgyre”.
Horváth Tivadar ezt követően a szocialisták egypártrendszerhez való visszatérésével riogat, de burkoltan odacsap ellenfelére, a liberális Varga Gyulára is: „Az ország elemi érdeke, hogy megakadályozzuk a burkolt egypárti berendezkedéshez való visszakanyarodást. Ne dőljön be senki annak a tévhitnek, hogy aki a szabaddemokratákra szavaz, az a szocialistákat gyengíti. E két párt május 29-ig tartó rivalizálásának csupán az a tétje, hogy melyiküknek jut nagyobb szelet a hatalom tortájának szétosztásakor… Ezért kérek mindenkit, hogy a kereszténydemokrácia elveit magáénak valló jelöltre, Dr. Raskó Györgyre adják szavazataikat, akit egyébként tudását és felkészültségét tekintve is jobbnak tartok riválisainál”.
 
 
Raskó és a Fidesz
 
            Raskó György a 6. sz. Választókerületi Fórum 4. számának 3. oldalán Tisztelet a Fidesznek címmel a Fidesznek is hízeleg, nyilván szavazóikat kívánja saját táborába csábítani. Mindazonáltal a Fideszt liberális pártnak nevezi, de szembeállítja az SZDSZ-szel. Ezek a sorok aztán a kampánylapon kívül a Kisalföld hasábjain is napvilágot láttak. „Lehet – írja –, hogy sokan furcsállani fogják a mi táborunkhoz tartozók közül, hogy miféle tiszteletről beszélek itt. Mégis tiszta szívvel teszem, mivel a Fidesz több vezető politikusát személyesen is ismerem. A HATALOM kísértése, tudjuk, óriási. Ahogy ők ellenálltak a kísértésnek, az minden elismerést megérdemel. A közvélemény-kutatási eredmények alapján már régóta tudják, hogy a hatalomba csak a szocialistákkal együtt kerülhetnek. Tudták azt is, ha a nyilvánosság előtt elhatárolják magukat az MSZP-vel való kormányzás lehetőségétől, csökkenni fog a választási esélyük. Mégis megtették! A hatalom megszerzése érdekében – sajnos a világban mindenütt – pártok és politikusok egyaránt hajlandók akár elvtelen kompromisszumokat is kötni. Szomorú tény, de a másik liberális párt, az SZDSZ, ebben a vonatkozásban könnyűnek találtatott. Ha jól emlékszem, 1990-ben ők léptek fel leghatározottabban a régi kommunista rendszerrel és annak gazdaságpolitikájával szemben. Ők akartak gyökeres szakítást vele. Honnét ez a mai megértő jópajtási viszony? Mikor mutatták igazi arcukat? 1990-ben vagy 1994-ben? A Fidesz mindvégig következetes maradt elveihez. Számomra nagy csalódás, hogy becsületességüket, fiatalos megújító lendületüket és szakértelmüket a mai választók nem értékelték. Talán rossz politikusok, de hiszem, hogy európai magyarok” – fejezi be gondolatmenetét az MDF jelöltje.
            Raskó György tehát a két forduló közötti kampányában arra fordította a legnagyobb hangsúlyt, hogy potenciális szavazóit egybegyűjtse. Horváth Tivadar (KDNP) maga szólította fel szavazóit az MDF jelöltjének támogatására a második fordulóban, míg Raskó a KDNP mellett a két kisgazda párt szavazóira is számított (az EKgP-re és a Torgyán-féle FKgP-re, noha utóbbi kilépett az MDF vezette koalícióból), de mindezeken túl a Fideszt is megsimogatta. Látható tehát, az MDF tisztában volt vele, hogy a jobboldali (és jobbra tolódott) pártok összefogása esetén az első fordulónál számukra jóval kedvezőbb eredményt érhet el versenyben maradt jelöltjük, és ezt a lehetőséget igyekeztek is megragadni.
 
 
Varga Gyula nyilatkozatai
 
            Az SZDSZ első fordulóban győztes egyéni képviselőjelöltje a két forduló között újságírók előtt és a városi tévében fejtette ki álláspontját. Utóbbi képújságjában azzal érvelt, hogy a három továbbjutó jelölt közül ő egyedül kapuvári (Raskó budapesti, Simon Gábor pedig soproni). Ebből vezette le azon következtetését, hogy helybeliként minden más jelöltnél jobban ismeri a térség problémáit. Ehhez társul, hogy négyesztendei polgármesteri működése alatt részletesen beletemetkezhetett a város és környéke főbb gondjainak tanulmányozásába. Varga Gyula mindezek alapján kérte a választópolgárokat, hogy május 29-én rá szavazzanak.
 
 
Keleti György Kapuváron
 
            Minthogy Simon Gábor, az MSZP jelöltje jóval (mintegy 10 %-kal) gyengébb eredményt produkált az első fordulóban, mint amit a szocialisták országosan elértek, intenzív kampányba kezdett a két forduló között. Nemcsak Kapuváron, hanem vidéken is sokat kampányolt. Május 18-án lakossági találkozót tartott Beledben és Rábakecölben, ahol a szocialisták az első forduló eredményei alapján egyébként is erősnek bizonyultak. Május 24-én a Mezőgazdaság kérdései címmel osli gazdákkal beszélgetett, május 25-én pedig Orosz Sándort hívta meg a választókörzetbe, és a szárföldi kultúrházban szervezett politikai fórumot.
            Kapuvárra május 24-re hívta meg Keleti Györgyöt, a honvédelmi tárca várományosát a Rábaközi Művelődési Központba, ahol a katonai szakértő Töltsön el egy órát Keleti Györggyel! címmel tartott politikai rendezvényt. A politikus a párt honvédelmi koncepciójának főbb irányvonalait ismertette az érdeklődőkkel. Az MSZP országgyűlési képviselője először az ország véleménye szerinti katasztrofális honvédelmi állapotáról beszélt, és figyelmeztetett: ha valamely állam megtámadna minket, az ország nem lenne képes megvédeni önmagát. Mint mondta, ezért fontos kérdésnek tekintik a NATO-csatlakozást, mely garanciát jelentene az ország védelmére. Elmondta azt is, hogy a honvédelem fejlesztése horribilis összegeket kíván, amelyet a költségvetés nem tud finanszírozni, ezért csupán kisebb pénz-átcsoportosításra nyílik lehetőség.
            Keleti György kijelentette, hogy a jugoszláv háború rendezése Magyarországnak is érdeke, és nem ajánlatos a konfliktusba belekeveredni. Románia és Szlovákia iránti viszonyunkat taglalva úgy szólt, hogy az MSZP alapszerződések megkötésével kívánja garantálni ezen szomszédos országokkal katonai biztonságunkat. (Külügyi kérdésekkel kapcsolatban egyébként ugyanezt hangoztatta február 18-án Kovács László Kapuváron.)
            Keleti György kapuvári lakossági fórumáról a városi tévé május 27-én, a kampánycsend előtti napon számolt be.
 
 
Simon Gábor pünkösdi üdvözlete
 
            Az MSZP képviselőjelöltje pünkösd alkalmát is felhasználta kampánycélokra, köszöntője a Hungária Szuperinfo című reklámlap 2. évfolyamának 20. számában, május 20-án jelent meg. Szövege a következő volt: „Tisztelt Választók! Tisztelettel köszöntöm önöket Pünkösd alkalmából, a tavasz, a megújulás napjaiban, amelyek új reményeket, új esélyeket hoznak el számunkra. A lehetőséget, hogy mind egyéni életünkben, mind szeretteik, családjaik életében békét, biztonságot és boldogságot adó évek következzenek. Ahol végre Önökről, a megoldásra váró ügyekről szól a kormány, a parlament munkája. Ahol a nemzet összefogása, és nem megosztása a cél, mert együtt, egymással szót értve, összefogva tudjuk sorsunkat, közös jövőnket alakítani. Kérem Önöket, hogy bizalommal tekintsenek az MSZP által képviselt megbízható megoldásra! – Simon Gábor, képviselőjelölt”
 
 
Az MSZP családi délutánja
 
            A lakótelepi sportpályán május 27-én pénteken, a kampánycsend előtti utolsó napon délután három órától este nyolcig Simon Gábor és az MSZP nagyszabású gyereknapot és családi délután rendezett. A vetélkedővel, játszóházzal és divatbemutatóval egybekötött politikai rendezvényt szórakoztató esemény álcájába csomagolták. A sportpályán szabadtéri színpadot és sörsátrat is felállítottak. A szocialisták kampányrendezvényén színpadra lépett a helyi Fabula együttes is.
            Tudomásom szerint ez volt az utolsó kampányesemény Kapuváron a második forduló előtt.

 

Következő rész

A bejegyzés trackback címe:

https://kapuvar.blog.hu/api/trackback/id/tr1002473366

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.