Előző rész

 

Kampány az első forduló előtt
(folytatás)
 
 
Csehák Judit Kapuváron
 
            Csehák Judit, az MSZP egészségügyi politikusa 1994. március 9-én Simon Gábor, a hatos számú körzet szocialista képviselőjelöltjének meghívására tartott nyilvános lakossági fórumot Kapuváron.
A Rábaközi Művelődési Központban körülbelül 150-en kísérték figyelemmel előadását, melyben arról beszélt, hogy a jövőben az egészségügyi és népjóléti felelősnek biztosítania kell a pénzügyi kiadások és bevételek egyensúlyban tartását a költségvetési mérleg felborulásának megakadályozása érdekében. Az egészségügyi szakértő egy érdeklődő felvetésére azon véleményének is hangot adott, mely szerint az MSZP nem kíván költséges és harsány kampányt folytatni, s kijelentette: férjével, Békesi László volt pénzügyminiszterrel azon gondolkoznak, hogy a választási célokra kapott pártpénzekből szociális alapítványt hoznak létre. Simon Gábor a témába bekapcsolódva nyomatékosította, hogy negatív kampányt senki és semmi ellen nem fognak folytatni. Egy munkáspárti hölgy azt kérdezte Csehák Judittól, hogy miért nem egyesül a baloldal, hiszen így bizonyára hatékonyabban tudnák érvényesíteni akaratukat a szocialisták. A javaslatot a képviselő azzal hárította el, hogy az okok az MSZP és a Munkáspárt közötti eltérő célokban keresendők. Többen kifogásolták a nyugdíjfolyósítási rendszert, mire az előadó ígéretet tett, kormányra kerülésük esetén foglalkoznak a problémával.
            Az estet követően Csehák Judit interjút adott a városi tévének, melyben megismételte: olyan szociálpolitikára van szükség, amely csakis a gazdasági növekedés arányában emelné a szociális juttatásokat, de a jelenlegi körülmények közepette is aktuális olyan kismértékű korrekció, amely a takarékosabb gazdálkodást nem veszélyezteti. Fontosnak tartotta megemlíteni, hogy a kisember bérfejlesztése és a nyugdíjösszegek növelése mindenképp elősegítené az életszínvonal meredek zuhanásának megállítását.
 
 
Horn Gyula politikai estje
 
            A Baloldali Ifjúsági Társulás és az MSZP helyi szervezetének közös meghívására március 15-én Kapuvárra érkezett Horn Gyula, az MSZP elnöke. Az Rábaközi Művelődési Központ zsúfolásig megtelt, az este 18 órakor kezdődött kampányrendezvényen Simon Gábor országgyűlési képviselőjelölt köszöntötte az érdeklődőket. Horn Gyula arról beszélt, hogy a következő kormány megszorító intézkedésekre kényszerül, amennyiben meg kívánja akadályozni a költségvetési egyenleg felborulását. Az áthidaló, a büdzsét konszolidáló lépések nem lesznek túl népszerűek, hiszen az a lakosságra további terheket fog rakni, de Magyarország javát szolgálja. Aláhúzta, hogy szerkezeti átalakítások szükségesek ahhoz, hogy célunkat elérjük, és megindulhasson az ország a kátyúból kivezető úton, mert szerinte a kormánykoalíció nem váltotta be az ígéreteket, és az emberek feszültsége nőttön-nőtt az elmúlt négy év alatt. A gondok enyhítésére szakszerű és nem utolsósorban tisztességes kormányzásra van szükség – mondta. Simon Gábor magához ragadva a szót arról beszélt, hogy a konzervatív koalíció a közvagyont törvénytelen eszközökkel pártszolgálatokért  osztogatta és a hízelgőket fontos pozíciókkal jutalmazta. Véget kell vetni a korrupt ügyleteknek – hangsúlyozta.
            Az est második részében a hallgatóság kérdezhetett a pártelnöktől. Egy nézői felvetésre Horn Gyula azt válaszolta, hogy kormányra kerülése esetén a Magyar Szocialista Párt nem fog visszatérni az egypártrendszerhez és az államszocializmushoz, másfelől a piacgazdaság visszafordíthatatlan folyamat. Helytelen vélekedés – mondta – ha az MSZP-t ex-kommunista pártnak titulálják, bizonyíték rá a párt programja és az MSZMP-től való elhatárolódás.
 
 
Nagy Sándor lakossági fóruma
 
            Szintén a Magyar Szocialista Párt kapuvári szervezete rendezésében március 18-án Kapuvárra látogatott Nagy Sándor, a Magyar Szakszervezetek Országos Szövetségének (MSZOSZ) és a Társadalombiztosítási Önkormányzat elnöke, aki délután ötórai kezdettel tartotta rendezvényét. A kitűzött téma a munkavállalói érdekképviselt volt. A Rábaközi Művelődési Központban tartott kampányest házigazdája, Simon Gábor nyitóbeszédében üdvözölte a vendégeket, majd örömmel konstatálta a megjelentek magas számát. Nagy Sándor beszédében elmondta, hogy a szakszervezetek ma siralmas helyzetben vannak, a helyzet rendezésére a pénzforrások bővítését tartja szükségesnek. Nem akarnak precedenst teremteni és súlyos adósságba keveredni, mert ennek levét a munkavállalóval itatná meg a munkaadó – mondta. Ennek elkerülése érdekében azt hangoztatta, hogy a kormány, az érdekképviseleti szervek és a dolgozó alkotta háromszög kapcsolatának javítására van szükség. Megígérte, MSZOSZ elnökként ennek érdekében fog tevékenykedni.
 
 
Torgyán nagygyűlése
 
            Torgyán József, a Független Kisgazdapárt elnöke 1994. március 25-én Kovács Ferenc, a 6. számú választókerületi jelölt és Hatvani László, az 5. számú körzet (Csorna és környéke) kisgazda képviselő-jelöltje közös meghívására járt Kapuváron. A rendezvény címe A ’90 óta bekövetkezett gazdasági romlás okai, következményei. A kiút lehetőségei volt. Az érdeklődés túlnőtte az RMK színháztermének 460 férőhelyes kereteit, a pótszékek is kevésnek bizonyultak.
 
 
            Torgyán arról beszélt, hogy a Független Kisgazdapárt már a négyéves ciklus befejezése előtt világosan látta a kormány gazdaságellenes megnyilvánulásait, ezért is határozott úgy, hogy kilép a koalícióból és ellenzéki politizálásba kezd. Most mielőttünk van a lehetőség, hogy olyan emberek vigyék tovább az ország szekerét, akik hozzáértéssel és kellő bátorsággal merik fölvállalni az ország érdekeit – mondta a pártelnök. Hiszen – folytatta – a Független Kisgazdapárt 86 éves történelme során egyszer sem hagyta cserben a népet, mindig kiállt a magyarság jogaiért. A Független Kisgazdapárt mindig egy volt a magyarsággal, önökért tevékenykedünk, önökért vagyunk – fogalmazott. Torgyán József ezek után arról beszélt: Nem akarjuk, hogy továbbra is a Magyar Demokrata Fórum irányítsa a kormányrudat, viszont nem akarjuk az elvtársi időszak visszajövetelét sem. A megoldás: a Független Kisgazda-, Földmunkás- és Polgári Párt. A kiutat abban vélte megtalálni, hogy a föld csakis magyar tulajdonban maradhat. Végezetül az Isten–Haza–Család mottója alatt arra kérte a résztvevőket, szavazzanak az FKgP képviselő-jelöltjeire.
 
 
Bajor és az Agrárszövetség
 
            Másnap, március 26-án ismét politikai rendezvénytől volt hangos a Rábaközi Művelődési Központ. Helyesebben szórakoztató rendezvénybe bújtatott kampányesttől. Menczer Tibor, az Agrárszövetség jelöltje ugyanis Bajor Imrét és barátait hívta meg Kapuvárra, a kampányt a szórakoztatással ötvözve. Ez a nem kimondottan politikai műsor volt Menczer Tibor kampányindító bemutatkozása.
 
 
Raskó a rádióban
 
            A Kossuth Rádió Vasárnapi Újsági című magazinja március 27-én Raskó György, a Földművelésügyi Minisztérium közigazgatási államtitkárát kérte mikrofon elé. A politikus az agrárium 1994. évi helyzetéről beszélt, a műsor címe is erre utalt: Mezőgazdaság – válaszúton. Hogy mi hangzott el, nem tudom, nem hallgattam.
 
 
A Munkáspárt megemlékezése
 
            Április 4-én, a felszabadúlás 49. évfordulója alkalmából a Munkáspárt kapuvári tagjai koszorúzták meg a városi temetőben lévő Szovjet Hősi emlékművet.
 
 
Horváth on air
 
            Április 17-én délután négy órakor a Kossuth Rádióban Visszaszámlálás ’94 c. választási vitaműsor zajlott, melyben a 6. számú körzet országgyűlési képviselője, a KDNP jelöltje, Horváth Tivadar is részt vette. Ebben az esetben sem tudom, mit mondott.
 
 
Fodor Gábor fóruma
 
            Fodor Gábor, a Szabad Demokraták Szövetsége országos listájának második helyezettje a Petőfi moziban Eredményesebben és emberségesebben címmel tartott lakossági fórumot 1994. április 19-én este fél nyolctól. Az országgyűlési képviselő – aki előzőleg a fiatal demokratákat képviselte – Varga Gyula, az SZDSZ képviselőjelöltjének meghívására tartózkodott a városban.
Előadásában elmondta, hogy az ország nehéz gazdasági helyzetét alapos kivizsgálással gyógyítani lehet, de ehhez radikális változtatások, komoly és megfeszített munka szükséges. A társadalom tűrőképessége véges, ezért az életszínvonal emelésére van szükség. Lakossági kérdésre kijelentette: Nem én tértem el a Fiatal Demokraták Szövetsége politikájától, hanem a párt tért el eredeti célkitűzéseitől és a frissen megalakult szervezet hét év után már mást mond. A Fidesz jobbra tolódott el, hiába is hadakozik ezen állítás ellen, mondta, és figyelmeztette az egybegyűlteket a jobboldali pártokkal való világnézeti egybefonódásra. A kultúra területéről szólva megemlítette, hogy a közelmúltban sokhelyütt politikai tisztogatás folyt, amely meggátolta a szakértői kultúrpolitika egészséges ténykedését, és a művészet terén beláthatatlan károkat okozott.
            A képviselő a kapuvári fórumot megelőzően Sopronban tartott beszédet, ahol először a soproni Pedagógus Kamara klubjában, majd öt órakor Liszt Ferenc Művelődési Központban szólalt fel. Ezt követően érkezett Kapuvárra.
 
 
A KDNP estje
 
            Április 19-én – Fodor Gábor nagygyűlésével egyidőben – a Rábaközi Művelődési Központban Dr. Rédly Elemér Keresztény életkérdések című politikai műsorát hallgathatták az érdeklődők. Az előadás Horváth Tivadar kereszténydemokrata jelölt kezdeményezésére jött létre, ő is moderálta az estet.
 
 
A Munkáspárt lakossági fóruma
 
            1994. április 20-án a Munkáspárt meghívására a kapuvári művelődési központban Vasas Joachim, a Munkáspárt elnökségi tagja tartott politikai előadást. A Munkáspárt kapuvári szervezete az első jelentősebb gyűlését tartotta meg. A rendezvény házigazdája Fekete Zoltán képviselőjelölt volt. Vasas Joachim azt állította, hogy az egymás közötti egyenrangú és nyílt vita, a kulturált politizálás a Munkáspárt fő eszmei érdeme. A gazdasági kérdésekre rátérve kiemelte, hogy a dolgozónak munkát, békét, biztonságot és stabil megélhetést kell nyújtani. Úgy vélte, jelenleg a nyugdíjasok és a fiatalok vannak a legelkeserítőbb helyzetben Magyarországon, a nyugdíjasok alacsony nyugdíjat kapnak, míg az ifjúságnak nincs meg a kezdő tőkéje az induláshoz. A Munkáspárt ezen változtatni szeretne – mondta. A politikus azon véleményének is hangot adott, hogy a gyanús ügyletek megakadályozása érdekében a képviselők ellenőrizhetőségét és visszahívhatóságát meg kellene oldani.
 
 
Raskó György agárfóruma
 
            „Nem ígérek politikai show-műsort. Hiányozni fognak a nagynevű politikai showman-ek, nélkülözni fogják a sokszor mások lejáratását célzó, előre gondosan megfogalmazott rögtönzéseket, szellemeskedő szóvirágokat, politikai petárdákat” – így ajánlotta választási- és agárfórumát Raskó György (MDF), az FM államtitkára. Április 22-én 19 órakor az RMK-ban megrendezett kampányesemény során a képviselőjelölt először a Kapuvárra és a régióra vonatkozó fejlesztési lehetőséggel kapcsolatos koncepcióját ismertette.
Mint elmondta, a gyógyszálló-komplexum megépítéséhez és a térség nemzetközi gyógy-idegenforgalomba való bekapcsolásához adottak a szükséges feltételek, a magas szintű turizmus kiépítéséhez szakemberek révén számba kell venni az igényeket, a megvalósításhoz pedig a vállalkozói érdekeket. A termálvíz hasznosítása és a szállodaépítés felpezsdítené a város gazdaságát, munkahelyek teremtése révén a munkanélküliség is csökkenő tendenciát mutatna. Ha megválasztanak, élenjáró elemként fogom tekinteni a kérdést – mondta az államtitkár. Hangoztatta: az önkormányzattal és az illetékes minisztériummal együttműködve megválasztásomtól függetlenül mindent el fogok követni, hogy az a német vállalkozó, aki hazájában, a németországi Bad Birnbach-ban több hasonló szabadidő- és gyógyközponttal, bevásárlóközponttal és húsüzemi gyárral rendelkezik, nagyberuházásokat hajtson végre a számára is minden szempontból kedvező lehetőségeket kínáló kapuvári régióban. Ha ajánlatomat elfogadja, ígéretes fejlődésnek néz elébe a térség – fejtegette.
            Az est második részében a képviselő-jelölt az agráriumban elvégzendő fejlesztési terveit ecsetelte. A farmergazdaságok és termelői mezőgazdasági szövetkezetek, vállalkozások tulajdonosainak útmutatót kíván nyújtani az Európai Unió rendszerébe. Vázolta a magángazdák és az agrárvállalatok támogatási rendszerének mikéntjét, majd rátért a hitelfelvételi lehetőségek mezőgazdaságban történő kamatoztatásának tárgyalására. Előadásában foglalkozott a Rába Vagon- és Gépgyár kapuvári üzemegységének helyzetével, majd kijelentette: reális esély mutatkozik, hogy a kapuvári Rába üzem a továbbiakban önállóan is működőképes legyen. A tapasztalt szakembergárda és a modern üzemcsarnok minden esélyt megteremt ahhoz, hogy piacra és biztos partnerekre találjanak – vélte. Raskó György elmondta azt is, hogy erről már többször folyatott tárgyalásokat az üzemegység igazgatójával, Ács Gusztávval.

 

 

Következő rész

A bejegyzés trackback címe:

https://kapuvar.blog.hu/api/trackback/id/tr502451133

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

oszkár írja 2010.11.15. 21:54:21

akárhogy is olvasom, visszaköszön az igérgetős stílus még ma is miközben csak szerintem aktatologatás megy országos szinten, de ezt már megszoptuk. meddig tűröd te nép még a körkörös semmitmondást? majd kitörsz mint pezsgősüveg csak ettől még nem oldódik meg semmi. az ország meg csak adósodik el el. kíváncsi volnék hány százalékos az ország eladósodottsága idén. viktorka munkahelyeket teremt közben meg adózás miatt nem jönnek a befektetők, vagy szépen halkan a nép meg ne hallja. nem lesz jó vége ennek viktorka. azért higgyétek el lesz jobb is merjünk nagyokat álmodni csak fel ne ébredjünk megenni jó lesz hidegen is.