A történettudomány mikrotörténelem elnevezésű irányzatának bölcsőjét a francia történetírás Annales iskolája ringatta, és a 60-as évektől kezdett felcseperedni. A korántsem egységes és kiforrott mikrotörténetírás nem a nagy összefüggések megragadására helyezi a…

 A 20. század első évtizedében, az 1900-1910 közötti időszakban mintegy két-háromezer kapuvári/gartai tántorgott ki a tengerentúlra az amerikai álom kondenzálása reményében. A legmostohább gazdasági helyzetben a gartaiak voltak, amit a jellegzetes „közös…