Helyszín: Kapuvár mezőváros, a RINGA Húsipari Vállalat üzeme

Idő: 2003. augusztus, a Kenyérszegő előestéjén, midőn az elöljárók lisztet isznak, de húst prédikálnak, és utána

Jádszó személyek (másképp: akik vétkeztek a húsban):

A KAPUVÁRI HUSI - szopóágra került protagonista, ki ertévé szeretne alakulni

SZANYI TIBOR - emós államtitkár

BÍRÓ PÉTER - befektetőbarát törppapa és sertésgyógyász

PÁSZLI TIBOR - robinhód, ki a húsevő ragadozóktól elvesz, s azt a szegényeknek dobja

IVANICS FERENC - fürge rókaláb

TÓTH ERVIN - átcimkézett uzsonnasonka

LEISZTINGER TAMÁS - fekete lyuk

ROMÁN GYULA - hús hússal

SZIJJÁRTÓ PÉTER - pisis, örökös sajtótájékoztatótartó

MEDGYESSY PÉTER - útegálazás

GYURCSÁNY FERENC - böllér, aki elkúrta

JÓMUNKÁSEMBEREK - epizódszereplők, mint mindig 

 Első felvonás

 Setét éj, a győri vaskakas sem mer nyikorogni, valahol a pince mélyén acélkapuk csattanása. (Tóth Ervin jő) Gyerekek, gáz van, mond, és teátrálisan felpattintja számkóddal védett diplomatatáskáját. Papírhalom. Négy-öt magyar összehajol. Én, mint a Ringa Húsipari Rt. vezérigazgatója, be kell jelentenem, az év első felében a vállalat 840 milliós veszteséget halmozott fel. Most ezen az augusztus 15-i rendkívüli közgyűlésünkön döntenünk kell, mitévők legyünk. Néhányan, akik kicsit távolabb ültek a kondértól, csodálkoznak a bejelentésen, hiszen a 2002. évben a Ringa még nyereséggel zárt. Tóth Ervin védőbeszédében a sertésválságra hivatkozik, és osztja szét a felelősség ólomsúlyát, miszerint ti is tudtátok, hogy már húsvét után 70 %-kal kellett csökkenteni a vágókapacitást, mert az eladatlan készletek miatt a raktározást nem tudtuk megoldani. Orációja hatásos, s a közgyűléssel megszavaztatja, hogy a RINGA győri logisztikai központját leépítik, a soproni Marhavágó Kft.-t eladják, a kapuvári húsárugyárat pedig bezárják. Hogyan? Saját maga alól kihúzza a szőnyeget? Megállapodnak, augusztus 19-én tesznek nyilvános és hivatalos bejelentést, akkor már úgyis mindenki az ünnepre készül. A kapuk ismét tompán megdörrenek, s a forró nyári éccakában lassan eloszlik az izgalom miatt szívott cigaretták kékes füstje. Az ég komor, derült égből villámcsapás cikázik. - Hogyan lehetséges, hogy a kapuvári "húsgyár", amely a higiénia és a termékminőség szempontjából mintaüzemnek számított, és a RINGA húzótermékeit (bacon, uzsonnasonka, löncshús, kenőmájas) állította elő és 40 országba exportált, ilyen rövid idő alatt a csőd közelébe került? A hivatalos verzió szerint éppen az export az ok, hiszen a kapuvári gyár a késztermékgyártás felét külföldön értékesítette. A túltermelés miatt a piacon áresés következett be, ezt súlyosbította az erős forint, amely így kisebb árbevételt hozott. Tóth szerint ehhez járult még a minőségi követelmények emelkedése, ami felettébb érdekes, hiszen Kapuváron már akkor magasabb volt a követelmény, amikor a többi hazai gyárban ezt még csak tervezték. A suttogó propaganda szerint viszont a RINGA privatizálásával kezdődtek a problémák. A Pick Rt., a Nagy Testvér 1997-ben megveszi a RINGA részvényeinek csaknem 90 %-át, majd a Pickben - és így közvetve a RINGÁ-ban - 2000-ben tűnik fel az ARAGO Holding Rt. Az ARAGO Leisztinger Tamás irányítása alatt áll, de köthető Gyurcsány Ferenchez is, aki akkor pár hónapja már sportminiszter, és Medgyessy Péter miniszterelnök tanácsadója volt, akárcsak Leisztinger. A pletykák szerint a Pickben többséget szerző ARAGO a RINGÁ-ban a tapasztalt szakemberek helyére bizalmi főket ültetett, állítólag Tóth Ervin például a gyógyszeriparból jött. Közelg tizenkilencedike, a gyárbezárás bejelentése, a PICK-RINGA Brothers nem sejti, nem is lesz olyan könnyű lenyeletni ezt a békát. (Béka jő)

Második felvonás

Augusztus hús(z) van, a városháza mögött tolongnak a Trabantok, érkeznek a fontosemberek. Képviselők, gazdakörösök, gazdálkodók. (Ivanics Ferenc jő, orrán Nivea) Kapuvár országgyűlési képviselője sietve parkol a szolgálati Zaporozseccel, messziről jött, elvégre helybéli lakos, mindig is az volt. (Bíró Péter érkez) A polgármester még szegényebb, ő gyalog jár. Válságstábot alakítanak, nem tudják, az élet maga válságok sorozata. A kenyérünnep a húsról szól, Pátzay szobrán a parasztasszony kétkilós kenyér helyett főtt csülköt szel. Nagy a baj, a Ringa mellett éppen pár héttel korábban zárt be a Rába kapuvári vagongyára, ami közel 200 fős elbocsátást és a városnak 20 milliós adóbevétel-kiesést jelent. Bíró dramatizál, 800 fő marad kenyér nélkül, ha bezárják a gyárat. Illedelmesen nem azt mondja, hús nélkül, hiszen látott ő is már Tescós-szatyrokat cipelő jómunkásembereket, akiknek a karja majd' leszakad a csontozott karajok súlyától, a Bodrinak is jut. Ha a Ringa bezár, folytatja Bíró, a sertéstenyésztőkkel és a beszállítókkal együtt mintegy 15 ezer ember munkahelye kerül veszélybe, az önkormányzat pedig 90 milliós adótól esik el. A munkanélküliség négyről 10 %-ra emelkedik, esetleg városi intézményeket kell bezárni. Bíró sérelmezi, hogy a Ringa hivatalosan nem tájékoztatta a várost, de azért megemlíti, hivatalos levelet írt Medgyessynek, hogy támogatást kérjen. Később Pászli Tibor a szakszervezet képviseletében szintén kifogásolja a Ringa hozzáállását, és közli, augusztus 27-én kezdjük a tárgyalást a gyárral, addig Kapuvárról gépet nem visz el senki. De kemény. Hozzáteszi, a kormány közönyösen figyeli az eseményeket. Mihelyt valaki föltenné a kérdést, mégis mit kellett volna tennie, a Fidesz augusztus 22-én meg is adja a választ. Az MSZP-közelinek mondott Arago Bt. láttán megvillan számára a lehetőség, hogyan is sütögethetné politikai pecsenyéjét a kapuvári szalonna zsírján. A szocialista kormány képtelen volt hatékonyan és megfelelő időben a sertéságazatban kialakult súlyos válságot kezelni, közli, "ezért" javasolja, a földművelésügyi és a munkaügyi minisztérium vásárolja meg a húsgyárat. Ügyes taktika, mint tudjuk, az állam jó gazda, és még máshonnan sem kell pénzt elvonni. A dolgozók és a város vezetői augusztus 26-ára demonstrációt terveznek a húsüzem elé. Hogy ennek elejét vegye, Szanyi Tibor, a földművelésügyi minisztérium államtitkára augusztus 25-én bejelenti, hogy megállapodás történt a gyár további sorsáról, nem zárják be, pályázatot írnak ki a vágó- és darabolóüzemre, melyet bérbe adnának. Taktikusan csúsztat, amikor nem nevezi meg, kivel egyezett meg az FM. Később maga is beismeri, hogy csak a gyár tulajdonosaival tárgyalt, sem a kapuvári polgármester, sem pedig a dolgozókat reprezentálva a húsgyár szakszervezeti képviselője nem vett részt a megbeszélésen. Az államtitkár finomítani igyekezvén kijelentéseit gyakran keveredik önellentmondásba. Szanyi mellett a Ringa is ellentámadásba lendül: azt állítja, az utcán nem tárgyalnak, de a gyár területén sem engedélyezik a munkásgyűlést, sőt az állítólagos 25-ei "megállapodás" is a munkavállalói oldal kizárásával történt. A körlogika a gyárvezetés új stratégiája. Az augusztus 26-án délután fél három és öt óra között mintegy kétezer fővel megtartott "munkásgyűlésen" avagy tüntetésen a szervezők cáfolják Szanyit. Nálatok még minden jó? Nem járt ott az Arago, egy fűzfapocsézis itt, Medgyessy Bt., egy transzparens ott. Ivanics, hogy nyeregben maradjon, licitál Szanyira, nem jó a bérbeadás, végleges rendezés kell, állami tőke bevonásával. (Fenyőházi Tibor szóla) A gazdakörök megyei elnöke a tenyésztők szemszögéből közelít, a gyárban évi 400 ezer sertést vágtak, ennek 80%-a megyei -kérdezné az ember tüstént, akkor hány százaléka dán. (Bóna János a színpadon) A megyei gazdaszövetség prominense felveti a termelői és munkavállalói tulajdonlást, a dolgozók 25 % plusz egy részvényt szeretnének. Bíró Péter szerint minden törvényes eszközzel meg kell akadályozni a gépek és eszközök elszállítását, amely ugyan jól hangzik, de a gyakorlatban nem több puszta kijelentésnél. A város a hidakat nem zárhatja le, a gyárat nem veheti blokád alá, a Ringa magáncég. Az MSZP szerint a Fidesz (augusztus 27-én) igyekszik politikai síkra terelni az ügyet. Tény, közleményüket szinte az összes megyei fideszes aláírja Áder Jánostól, Ivanicstól kezdve Szakács Imrén keresztül Szájer Józsefig, és ott van tapétának Szijjártó Péter, aki sajtótájékoztat, és aki talán a legszebben tudja mondani, hogy monnyjonle. "Szocialista nagytőkésekről" beszélnek, amely már önmagában gyönyörű oxymoron. A Ringa és a szakszervezet megkezdik a tárgyalásokat, egy nappal később a HDSZ (Húsipari Dolgozók Szakszervezete) is észbe kap, ideje lenne megszólalni. Elnökük, Kapuvári József (hát hogyan is hívhatnák másképp!) azt mondja, hogy a gyárat az átmeneti veszteség miatt még nem kellene leépíteni. Augusztus 29-én pedig megjelenik a Ringa bérbeadási pályázata, amely szerint a pályázat érvényességének feltétele a vágó-daraboló üzemek alkalmazotti létszámának jogfolytonos, a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlással történő foglalkoztatottsága. Most akkor bezárják a kapuvári gyárat vagy nem zárják be? Egy galamb a Cseresznye sori épületen, felénk néz, s szól: Tubi or not tubi? Pottyant és tova. (Mind el, függöny)

Harmadik felvonás

 Terjed a pletyka, Bíró halott, és amikor azt kérdezik tőle, igaz-e hír, azt mondja, nem, nem halott. Hiába, zseniális újságíróink vannak. Nemcsak hogy él és nem kér rendőrségi védelmet, szeptember elsejére máris rendkívüli önkormányzati ülést hív össze. A Ringa-pályázat megvételéről van szó, 400 ezer forint, mely iránt Kapuvár is érdeklődik. A városnak nincs Ringa részvénye, noha a gyár egy része önkormányzati területen épült, ezt a részt a város időközben eladta a cégnek. Azontúl, hogy a "tanácsi vállalatok", akárcsak a Fidesz által szorgalmazott "államosítás" kora lejárt, kérdés, milyen pénzből venné meg vagy bérelné a város a kapuvári húsüzemet, és mi van, ha a gyár bedől? Vajon a polgármester úr melyik önkormányzati intézményt áldozná be érte, melyik tanárnéninek mondaná, hogy a az iskolára szánt lóvé másra kell? A polgármesteri blöff jól takarja az elmúlt évek munkahely-teremtési deficitjét, aláfekszik a közvélemény szándékának, s gyakorol nyomást a Ringára. Közben Ivanics a parlamentben ostromol, Medgyessyt interpellálja, a válasz éppoly humbug, mint a kérdés. Szeptember 2-án a termelők képviselője sem marad adós a hangzatos tervekkel, miszerint a dolgozók és a sertéstenyésztők 10 %-os önrész mellett 90 %-ban hitelt vennének fel 15 éves állami garanciavállalás mellett, noha még a többszázezer forintos pályázati anyag megvételére sincs keret. Ez a terv merő illúzió, a 15 éves futamidő pedig aztán végképp vegytiszta irracionalitás és szemfényvesztés. A Kapuvárra utazó Szanyi Tibor, biztos ami biztos, azért még vetít egy sort, és azt javasolja, a jómunkásemberek és a város alakítsanak ún. "termelői konzorciumot", melyet a minisztérium támogat. Ó, hogyne. Ezalatt Bíró Péter és a "válságstáb" Medgyasszay László oldalán előbb a Munkaügyi Minisztériumban tárgyal Csizmár Gábor államtitkárral, majd még aznap Németh Imre agrárminiszterrel lenne randevúja, akinek, mit tesz isten, hirtelen máshol akad dolga. Szeptember 4-én újabb fordulat, robban a hír: a Ringa a háttérben megegyezett a Debreceni Hús Rt.-vel a kapuvári húsüzem bérbeadásáról. Az augusztus 29-én meghirdetett pályázatot visszavonják. A termelői konzorcium, a tanácsvállalat és a visszaállamosítás tárgytalanná válik. Noha a Debreceni Hús mellett érdeklődött volna a Carnex Kft. is, és egy bérbe vagy eladásra kínált cégnek az ésszerűség szerint az lenne az érdeke, hogy a bérleti/tulajdon jog azé legyen, aki többet kínál, velük a Ringa nem tárgyal. (Román Gyula jő) Tóth Ervinnek immár lejárt a szavatossága, helyére a Debreceni Hús részéről Román ül, a színpadkép változik. (Tóth el, kezében kétszersült, rajta némi Hansági kinyomós. Osli úton visítás, malacunk uccsó jajveszékelése; új időknek új dalai)

Negyedik felvonás

 (Román Gyula egyedül a színen) A tetőn zizzen a neonbetű, a fény kialszik, talán egy sertést kábított el egy áramütés. Egy legény van talpon, csak Román Gyula világít az éjszakában. A 800 dolgozóból 400-at átvállal, egy évre veszi bérbe a kapuvári gyárat, újabb egy év opciós joggal, a Ringa már csak afféle vagyonkezelő csupán. A DHR (Debreceni Hús Rt. Csoport) a bérlettel előjogot szerez a vásárlásra. Az új bérlő a sertésvágást és a darabolóüzemet átveszi, a RINGA/PICK/ARAGO szentháromság a késztermékgyártást viszont meg akarja tartani, csak éppen nem Kapuváron. Bíró Péter elszánt, hogy megakadályozza a gépek elszállítását, talán még a kamionok alá is odafeküdne. De nem, ez már maga az apokalipszis, de legalábbis grandiózus tetemrehívás. (Asszonyok tépik a ruhájukat, férfiak futnak ki a világból, a folyók visszafelé folynak) - A Debreceni Hús Rt. Csoport a kapuvárin kívül négy céget foglal magában: a Debreceni Hús Rt.-t, a Csabahús Kft.-t (Békéscsaba), a Nyíri-Hús Kft.-t (Nyíregyháza), illetve a szolnoki Szole-Meat Kft.-t. A Kapuvári Hús Rt. ehhez ötödikként csatlakozva önálló jogi személy lesz, a Ringánál nem volt az. A DHR a hazai húsipari vállalatcsoportok közül a második a piacon, a kapuvári üzem bérbevételével Nyugat-Magyarországon is megveti a lábát, előkészülve a jövő évi EU-csatlakozásra. (Pászli Tibor érkez) Szeptember 11-től sztrájkkészültség van, amíg a Ringa és a szakszervezet között nincs megegyezés a leépítés mikéntjéről. Ez szeptember 17-én megtörténik, kiharcolja, hogy október 12 előtt nincs elbocsátás, és 45 milliós, munkában eltöltött idő, életkor és szociális helyzet alapján differenciáltan elosztandó plusz juttatást terít szét a jómunkásemberek között napjaink e sobrijóskája. Ezzel szocpolitilag elintézi, hogy a kiccsaládok részire  is legyen kitartás. (Közben: marcona izomagyak jőnek) Szeptember 13.-a van, éjjel, kopaszra borotvált kidobóarcok, rokonszenvesek, akár egy pitpull, tiszta Csikágó. Vállukra csapnak egy egész forrázókádat vagy egy gépsort, s már pakolják is a kamionra, de kimenőben még kiharapnak egy darabot a hűtőajtóból. A Pick ceglédi gyárába szállítanák, hogy ott folytassák a továbbiakban a "kapuvári" nevű termékek gyártását, ha nem következne be újabb, immáron nem az első kalandos fordulat a Pick Rt. sorsában. Mit tesz isten ugyanis, épp ugyanaznap, amikor szöknek a gépek a kapuvári üzemből, az Arago eladja Pick-részvényeit az Amida Ingatlankezelő Rt.-nek, ezzel a Pick kiszáll a Ringából is. Na bumm. Ám később fény derül a turpisságra, átfedés van a két cég között, vagyis gyakorlatilag önmaguknak adták el a tulajdonrészt. Hát itt valami nagyon nem stimmel. Szeptember 16-án felébred az MSZOSZ, szolidaritásmaszlag, kössszépen, mintha kicsit már megkésve, de nem baj. Az MSZOSZ kiáll a Ringa Húsipari dolgozóiért,mond. Azaz? Ez már csak hámozott lufi, 400-an október elsejétől immár a Kapuvári Hús Rt.-nél trancsíroz, vág, darabol. (A többi négyszáz el) Kis szobában kis parasztok, szalonnáznak, mee' parasztok. (Függöny)

 Ötödik felvonás

(Törp-Hörpintő büfé és szálloda) Bélábá ücsörög a sarokban, nekitámasztva a partvis, bocs, mond a korcsmáros, nem vette észre, hogy ott van. Bélabá, mond, menne ő a beledi kábelgyárba dolgozni, de nincs pénze buszjegyre, úgyhogy, mit lehet tenni, kér még két deka kommerszrumot, ja és egy Sopronit, csak hogy csússzon. Kis magyar pornográfia. A kapuvári sonka nem kapuvári. A ceglédi sonka a kapuvári. Abszurdisztán. Meg aztán hogy' van az, hogy egy többmilliós nyereséggel záró vállalat fél éven belül csaknem milliárdos veszteséget tud felmutatni? Mert hogy vannak ilyen-olyan amolyan piaci folyamatok, az addig rendjén van, és még az is oké, hogy emiatt vállalatok szűnnek meg, no de ha emiatt az egyik legbiztosabb lábon álló szereplő bedől, akkor miért nem dől be a másik? Arról már nem is beszélve, hogy a kapuvári gyár az 1998-as orosz válságot is átvészelte (löncshús).Továbbá, ha a Ringának nem éri meg egy veszteséges üzemet működtetni, akkor miért éri meg a Debreceni Húsnak? És ha a Ringa meg akarja tartani magának a késztermékgyártást, miért kell elvinni Kapuvárról? Aztán miért nem egyezik bele a Ringa abba, hogy a gyárat egészben értékesítsék, miért kell az egységeket külön-külön? Miért nem éri meg a gyárnak pályázat útján értékesíteni az üzemet, s ebben milyen összefonódás átfedés van politika és cég között? Eléggé feltűnő, hogy az Arago tulajdonsainak zöme MSZP-s kötődésű, vajon segítette-e őket törvénytelen módon a hatalom? Az is gyanús, hogy épp azon a napon, amikor leszerelik a gyárat, a Pick eladja részvényeit.  A győri gyár helyét homokkal szórták fel, a Ceglédre cipelt gépek egy részét feldarabolták, a kapuvári húsgyár balatongyöröki üdülőjét most cápázzák. Ha a Pick-Arago azért vette meg a Ringát, hogy annak megszüntetésével a konkurrenciát csökkentse, ahogyan annak analógiája a cukorgyárak kapcsán, legutóbb éppen a petőházival 2007-ben történt, akkor vajon, miért adta el voltaképpen önmagának (az Amidának) a Ringát, és valóban konkurenciaharcról van-e szó. S aztán mi az igazság a városi legendákból, melyek szerint Bíró Péter nem éppen befektetőbarát módon fogadta a városban munkahelyet létrehozni kívánó cégeket, mondván van nekünk húsgyár, van nekünk vagongyár, mi egyébként is az idegenforgalomra építünk. Igen, az idegenforgalomra, amely olyan, mint a középkori unikornis, amit csak el lehet képzelni, de sohasem lehet megfogni. Bélabá töpreng, az ágyban még lecsíp egy darabot a végkielégítéses karajból, de kicsúszik a száján. Már nem iszik. Többet már nem. (Függöny)

(Tablókép. Mind el. Óriási taps)

 

Bocsika, hogy nem a klasszikus drámaformula, de a párbeszédes forma a terjedelmet oly mértékben megnövelte volna, hogy.

A bejegyzés trackback címe:

https://kapuvar.blog.hu/api/trackback/id/tr40943628

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.